• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı EĞİTİM BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 21.Mar.11
 • Son Başvuru Tarihi 06.Nis.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 11.Nis.11
 • Giriş Sınav Tarihi 14.Nis.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 18.Nis.11
 • Kadro Derecesi 4

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programından Lisans Mezunu olup, alanında ALES ten en az 70 puan almış ve KPDS veya ÜDS’den en az 60 veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik programında Yüksek Lisans öğrencisi olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Atama maddesi: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.