• Üniversite Adı GEDİK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 20
 • Duyuru Başlama Tarihi 15.Mar.11
 • Son Başvuru Tarihi 30.Mar.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 01.Nis.11
 • Giriş Sınav Tarihi 05.Nis.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 08.Nis.11
 • Kadro Derecesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı / Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği mezunu olmak.

GEDİK ÜNİVERSİTESİNE

2547 sayılı Kanun İle "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Okutman alınacaktır.


Genel Şartlar:

Adayın başvuracağı birimi ve kadroyu belirten dilekçesi -Üniversitemizin web sayfasından temin edilip doldurulacaktır.

1. Özgeçmiş,
2. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
3. Nüfus cüzdanı örneği,
4. Onaylı Lisans Belgesi ve Transkripti
5. ALES'ten en az 70 puan almış olmak,(Lisans Öğretiminden mezun olduğu puan türünden)
6. KPDS ve ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
7. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

Başvuru Şekli:

- Adayların, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne şahsen veya posta/e-posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta İle yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.


Başvuruya Eklenecek Evraklar:

- Adaylar; Başvuru evraklarına. Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Gedik Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. ( ) Özgeçmiş (YÖK Formatında). Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlıktan). ALES Belgesi Fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet). Diploma Fotokopileri ile Transkrİpt Suretleri ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.
T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ

İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Telefonlar ve Mail:
0216 595 21 79
www.gedikegitimvakfi.org.tr
www.gedik.edu.tr

Adres:Sülüntepe Mah. Yunus Emre Cad. No:1/1 34913 Şeyhli-Pendik/İSTANBUL