• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı GIDA MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı GIDA TEKNOLOJİSİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.Mar.11
 • Son Başvuru Tarihi 25.Mar.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 31.Mar.11
 • Giriş Sınav Tarihi 04.Nis.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 08.Nis.11
 • Kadro Derecesi 4

Gıda Mühendisliği Bölümü lisans programından mezun olmuş olmak, alanında ALES’ten en az 70 puan almış ve KPDS/ÜDS veya eşdeğerliği kabul edilmiş bir sınavdan en az 75 puan almış ve Gıda Mühendisliği alanında yüksek lisans öğrencisi olmak.


HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Atama Maddesi: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.

NOT : Birden fazla anabilim dalına başvuru yapılamaz.