• Üniversite Adı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.Mar.11
 • Son Başvuru Tarihi 28.Mar.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 30.Mar.11
 • Giriş Sınav Tarihi 04.Nis.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07.Nis.11
 • Kadro Derecesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak, Endüstri Mühendisliği, Yöneylem Araştırması, İstatistik ve Matematik gibi benzeri bölümlerde lisansüstü programa kayıtlı olmak

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

-Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak, Endüstri Mühendisliği, Yöneylem Araştırması, İstatistik ve Matematik gibi benzeri bölümlerde lisansüstü programa kayıtlı olmak,

-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

-35 yaşından gün almamış olmak,

-Başvurulan alan türünde ALES’ten en az 70 puan almış olmak,

- Uluslararası geçerliliği olan veya merkezi sistemle yapılan yabancı dil sınavlarından yeterli puanı almak,

KPDS C / ÜDS 70 / TOEFL (Internet Based-79/ Computer Based-213 Paper Based-550) İELTS 6

Veya,

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 7. maddesinin 3. fıkrasının “a” ve “b” bentlerinde belirtilen koşullardan birine sahip olmak.

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen veya e-posta (dide.erguven@ieu.edu.tr) üzerinden yapılabilir. Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçeleri ile, ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

1-Özgeçmiş

2-Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

3-Bir adet fotoğraf

4-ALES Belgesi

5-Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge

6-Öğrenim belgeleri

7-Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

8- Lisans Transkript belgesi

Başvuru Adresi :İzmir Ekonomi Üniversitesi

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Sakarya Cad. No:156 Balçova/İZMİRTel :0 232 4888122