• Üniversite Adı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI
 • Anabilim Dalı Sağlık ve Çocuk Mekanları Tasarımı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.Mar.11
 • Son Başvuru Tarihi 23.Mar.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 25.Mar.11
 • Giriş Sınav Tarihi 28.Mar.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 30.Mar.11
 • Kadro Derecesi

Tasarım Çalışmaları alanında yüksek lisans programına kayıtlı olmak, Uluslararası çocuk odaklı projelerde çalışmış ve çocuk mekanları&hastaneleri konusunda araştırmalarda bulunmuş olmak

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’ne, Sağlık ve Çocuk Mekanları Tasarımı Uzmanlık alanlarında görevlendirilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

-Tasarım Çalışmaları alanında yüksek lisans programına kayıtlı olmak,

Uluslararası çocuk odaklı projelerde çalışmış ve çocuk mekanları&hastaneleri konusunda araştırmalarda bulunmuş olmak,

-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

-35 yaşından gün almamış olmak,

-Başvurulan alan türünde ALES’ten en az 70 puan almış olmak,

- Uluslararası geçerliliği olan veya merkezi sistemle yapılan yabancı dil sınavlarından yeterli puanı almak,

KPDS B / ÜDS 85 / TOEFL (Internet Based-90 / Computer Based-233 Paper Based-577) İELTS 6,5

Veya,

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 7. maddesinin 3. fıkrasının “a” ve “b” bentlerinde belirtilen koşullardan birine sahip olmak.

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen veya e-posta (emsal.orhan@ieu.edu.tr@ieu.edu.tr) üzerinden yapılabilir. Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçeleri ile, ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

1-Özgeçmiş

2-Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

3-Bir adet fotoğraf

4-ALES Belgesi

5-Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge

6-Öğrenim belgeleri

7-Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

8- Lisans Transkript belgesiBaşvuru Adresi :İzmir Ekonomi Üniversitesi

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sakarya Cad. No:156 Balçova/İZMİRTel :0 232 4887101