• Üniversite Adı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.Mar.11
 • Son Başvuru Tarihi 23.Mar.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 25.Mar.11
 • Giriş Sınav Tarihi 28.Mar.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 30.Mar.11
 • Kadro Derecesi

Mimarlık lisans mezunu olmak, Tasarım Çalışmaları alanında yüksek lisans mezunu olmak ve Mimarlık doktora programına kayıtlı bulunmak

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

-Mimarlık lisans mezunu olmak, Tasarım Çalışmaları alanında yüksek lisans mezunu olmak ve Mimarlık doktora programına kayıtlı bulunmak,

-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

-Mezun olunan alan türünde ALES’ten en az 70 puan almış olmak,

-İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında İngilizce eğitim veren bir eğitim kurumunda en az 2 yıl iş tecrübesine haiz olmak,

-Çevresel Psikoloji ve İç Mekanda Gün Işığı Kullanım alanlarında uzmanlığı bulunmak,

- Uluslararası geçerliliği olan veya merkezi sistemle yapılan yabancı dil sınavlarından yeterli puanı almak,

KPDS B / ÜDS 85 / TOEFL (Internet Based-90 / Computer Based-233 Paper Based-577) İELTS 6,5

Veya,

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 7. maddesinin 3. fıkrasının “a” ve “b” bentlerinde belirtilen koşullardan birine sahip olmak.

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen veya e-posta (emsal.orhan@ieu.edu.tr) üzerinden yapılabilir. Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçeleri ile, ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

1-Özgeçmiş

2-Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

3-Bir adet fotoğraf

4-ALES Belgesi

5-Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge

6-Öğrenim belgeleri

7-Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

8- Bilimsel çalışma ve yayınlar

9-Lisans Transkript Belgesi

10-2 yıl iş tecrübesini gösterir belgeBaşvuru Adresi :İzmir Ekonomi Üniversitesi

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sakarya Cad. No:156 Balçova/İZMİRTel :0 232 4887101
Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

-Mimarlık lisans mezunu olmak, Tasarım Çalışmaları alanında yüksek lisans mezunu olmak ve Mimarlık doktora programına kayıtlı bulunmak,

-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

-Mezun olunan alan türünde ALES’ten en az 70 puan almış olmak,

-İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında İngilizce eğitim veren bir eğitim kurumunda en az 2 yıl iş tecrübesine haiz olmak,

-Çevresel Psikoloji ve İç Mekanda Gün Işığı Kullanım alanlarında uzmanlığı bulunmak,

- Uluslararası geçerliliği olan veya merkezi sistemle yapılan yabancı dil sınavlarından yeterli puanı almak,

KPDS B / ÜDS 85 / TOEFL (Internet Based-90 / Computer Based-233 Paper Based-577) İELTS 6,5

Veya,

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 7. maddesinin 3. fıkrasının “a” ve “b” bentlerinde belirtilen koşullardan birine sahip olmak.

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen veya e-posta (emsal.orhan@ieu.edu.tr) üzerinden yapılabilir. Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçeleri ile, ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

1-Özgeçmiş

2-Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

3-Bir adet fotoğraf

4-ALES Belgesi

5-Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge

6-Öğrenim belgeleri

7-Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

8- Bilimsel çalışma ve yayınlar

9-Lisans Transkript Belgesi

10-2 yıl iş tecrübesini gösterir belgeBaşvuru Adresi :İzmir Ekonomi Üniversitesi

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sakarya Cad. No:156 Balçova/İZMİRTel :0 232 4887101