• Üniversite Adı ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 15
 • Duyuru Başlama Tarihi 07.Mar.11
 • Son Başvuru Tarihi 23.Mar.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 25.Mar.11
 • Giriş Sınav Tarihi 26.Mar.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 22.Nis.11
 • Kadro Derecesi

İngilizce Dil Öğretimi veya yakından ilgili alanlarda en az yüksek lisans derecesi edinmiş olmak.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
DUYURU:
Üniversitemiz İngilizce Dil Öğretim Okulu Hazırlık Programları’na, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Öğretim Görevlisi alınacaktır.


A- ŞARTLAR

1- İngilizce Dil Öğretimi veya yakından ilgili alanlarda en az yüksek lisans derecesi edinmiş olmak.


2- Merkezi sınavdan (ALES) en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış olanlar, ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi unvanı ile çalışmakta olanlar ve yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının, çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav koşulundan muaftır.)


3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.


4- İngilizce eğitim-öğretim yapılan akademik bir ortamda ders vermiş olmak tercih sebebidir.


B- BAŞVURU ŞEKLİ


İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adayların aşağıdaki belgeleri 23.03.2011 tarihine kadar selibasvuru@ozyegin.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular da kabul edilir.


· Resimli özgeçmiş (Dört A4 sayfayı geçmemelidir ve en az üç referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.)


· Merkezi sınav (ALES) belgesi kopyası


· Yabancı dil sınavı (KPDS/ÜDS/eşdeğeri) belgesi kopyası


· Tüm diplomaların kopyası


· Nüfus cüzdanı kopyası


· Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi kopyası

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.