• Üniversite Adı ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İŞLETME
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 04.Mar.11
 • Son Başvuru Tarihi 18.Mar.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 19.Mar.11
 • Giriş Sınav Tarihi 21.Mar.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 21.Mar.11
 • Kadro Derecesi

İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak

GENEL ŞARTLAR:

1. Bu kadroya başvuracak adayların; 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ve Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte öngörülen koşullara sahip olmaları gerekmektedir.
2. ALES sınavından alanında en az 70, ÜDS, KPDS veya muadili bir sınavdan en az 50 puan almış olma şartı aranmaktadır.
3. Adayların 35 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR:

1. İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:

1) Adayların, başvuru dilekçelerine

a) Özgeçmişlerini,

b) Çalışma ve yayınlarını içeren dosyalarını,

c) Diplomalarını,

d) Transkript belgelerini,

e) ALES ve yabancı dil belgelerini,

f) Bir (1) adet fotoğraf ve

g) Nüfus cüzdanı fotokopilerini

ekleyerek başvuru süresi içerisinde üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2) Yurt dışından alınan diplomaların geçerlilik/eşdeğerlik onay belgelerini (YÖK) başvuru dosyalarına eklenmeleri gerekmektedir.

3) Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir.

Adres: Şirinyalı Mah. Metin Kasapoğlu Cad. Faruk Kadam Apt. No:60/1 Muratpaşa/ANTALYA

Tel: 242 321 60 74