* Üniversite Adı PLATO ÜNİVERSİTESİ
* Fakülte Adı PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
* Bölüm Adı
* Anabilim Dalı
* Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
* Kadro Sayısı 2
* Duyuru Başlama Tarihi 04.Mar.11
* Son Başvuru Tarihi 31.Mar.11
* Ön Değerlendirme Tarihi 04.Nis.11
* Giriş Sınav Tarihi 07.Mar.11
* Sonuç Açıklama Tarihi 12.Nis.11
* Kadro Derecesi


İlgili bölümde (Görsel İletişim) lisans, yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak

2547 Sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR


* Başvurdukları programların ilgili bölümlerinde lisans, yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

* Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 yıl tecrübeli olmak, (Yükseklisans derecesi olanlarda bu şart aranmaz.)

* KPDS veya ÜDS İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 60 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan ve üzeri puan almış olmak

* ALES 'den 100 üzerinden (Lisans Öğretiminden mezun olduğu puan türünde) en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış olanlar ile 31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanlarda, ALES şartı aranmaz.)

* Yabancı dille eğitim öğretim yapılan programlarda, KPDS veya ÜDS İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan ve üzeri puan almış olmak

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER


* Başvurular şahsen veya posta yoluyla ve Meslek Yüksekokulumuz Müdürlüğüne son başvuru tarihine kadar yapılmalıdır. Başvuru tarihi sonuna kadar başvurusu ulaşmayan adayların ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

1- Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten Başvuru Dilekçesi

2- Özgeçmiş

3- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti

4- Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

5- KPDS/ÜDS belgesi veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen İngilizce Sınavından almış oldukları puanı belirten belge (Aslı, onaylı fotokopisi ya da internet çıktısı)

6-ALES belgesi (31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge)

7- Öğrenim belgeleri (Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Diploması)

8- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarBaşvuru için iletişim bilgilerine www.plato.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Sonuçlar T.C. Plato Meslek Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır.