• Üniversite Adı MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Meslek Yüksekokulu
 • Bölüm Adı Basım ve Yayın Teknolojileri
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 03.Mar.11
 • Son Başvuru Tarihi 17.Mar.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.Mar.11
 • Giriş Sınav Tarihi 23.Mar.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 25.Mar.11
 • Kadro Derecesi

Matematik mühendisliği lisans mezunu, bilgisayar mühendisliği yüksek lisans mezunu olup bilgisayar grafikleri ve matematiksel programlama konularında çalışmaları olmak.

Genel Şartlar :
- ALES'ten en az 70 puan almış olmak,
- KPDS ve ÜDS'den en az 80 / 100 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Özel Şartlar :
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak

- Yabancı dille eğitim verebilmek için lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak; bunların dışında kalanların ise yabancı dil seviye tespit sınavlarından (ÜDS, KPDS vb.) en az 80 / 100 puan almış olmak

Başvuru Şekli :
- Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruya Eklenecek Evraklar:
- Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Maltepe Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. (www.maltepe.edu.tr) Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlıktan), ALES Belgesi Fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı
Marmara Eğitim Köyü Pk. 34857
Maltepe/İSTANBUL

Tel : 0(216) 626 10 50 Dahili : 2919 – 2921
Faks : 0(216) 626 10 80