• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı Aile Sağlığı Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 04.Mar.11
 • Son Başvuru Tarihi 21.Mar.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 22.Mar.11
 • Giriş Sınav Tarihi 24.Mar.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.Mar.11
 • Kadro Derecesi 4

Tıp Fakültesi Mezunu olup, alanında ALES’ten en az 70 puan almış ve KPDS veya ÜDS’den 60 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak ve Çocuk Sağlığı alanında Yüksek Lisans Öğrencisi Olmak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ:50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.