• Üniversite Adı GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı Türk Dili
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 02.Mar.11
 • Son Başvuru Tarihi 16.Mar.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 18.Mar.11
 • Giriş Sınav Tarihi 22.Mar.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 24.Mar.11
 • Kadro Derecesi

Psikoloji bölümü mezunu olmak

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize Araştırma Görevlisi alınacaktır.

A.1b- Genel Koşullar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan (ALES) ilgili puan türünde en az 70 puan almak, (ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir. Buna göre adayların başvuru tarihi itibariyle geçerli bir ALES puanına sahip olmaları gerekir.)
4. KPDS veya ÜDS’den İngilizce bölümünden en az 70 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almak
5. Lisans veya lisansüstü öğrenimi esnasında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
6. Adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler.

A.2- Başvuruda İstenen Belgeler

1. Başvuru Dilekçesi (İnternet sitemizden doldurup çıktı aldıktan sonra imzalı olarak gönderiniz.)
2. Akademik Personel Başvuru Formu ve Özgeçmiş (İnternet sitemizden eksiksiz doldurup belirtilen e-posta adresine e-posta ile ve ayrıca çıktı alarak gönderiniz.)
3. Lisans diploması ve denklik belgesi fotokopisi (Asıllarının veya Noter Onaylı suretlerinin gösterilmesi zorunludur.)
4. İlgili alanda lisans transkript belgesi (Asıl)
5. ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
6. KPDS, ÜDS veya Eşdeğeri sınav belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
8. 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
9. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
10. varsa yüksek lisans diploma örneği ve denklik belgesi
11. varsa doktora öğrenci ve transkript belgesi
12. varsa bilimsel çalışma ve yayınlar

A.3- Başvuru Adresi ve Süresi:

Başvurular internet sitesindeki başvuru formu, başvuru dilekçesi ve istenen belgelerle yapılır. Gerekli evrakın 15 Mart 2011 günü saat 17.30’a kadar Üniversitemizin Atatürk Mah. Seyrek Beldesi Menemen/İZMİR adresindeki Seyrek Yerleşkesi’nde olacak şekilde şahsen ya da posta ile ulaştırılması gerekmektedir.

B- BAŞVURULARIN ÖN DEĞERLENDİRMESİ (m.10)

Yönetmelik m.10 uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.gediz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

C-GİRİŞ SINAVININ YAPILMASI (m.11)

Başvuru ön değerlendirmesine göre belirlenen adaylar, yukarıda belirtilen tarihte saat 10.30’da Üniversitemizin Atatürk Mah. Seyrek Beldesi Menemen/İZMİR adresindeki Seyrek Yerleşkesinde yapılacak yazılı giriş sınavına alınacaktır.

D- BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI (m.12)

Sınav jürisinin adaylar arasından m.12 uyarınca yapacağı değerlendirme sonucuna göre belirlediği atanmaya hak kazanan başarılı adaylar, yukarıda belirtilen tarihte www.gediz.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır.

Uyarı: Atamalar yürürlükteki yükseköğretim mevzuatına göre yapılacaktır. Koşulları taşımadığı anlaşılanların atamaları her durumda iptal edilecektir.


Prof. Dr. Seyfullah ÇEVİK

Rektör