• Üniversite Adı İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı HUKUK
 • Bölüm Adı HUKUK
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 28 Subat 2011
 • Son Başvuru Tarihi 14.Mar.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 15.Mar.11
 • Giriş Sınav Tarihi 16.Mar.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17.Mar.11
 • Kadro Derecesi

Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku alanında doktora yapıyor olmak

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü için 2547 Sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR


* 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

* 35 yaşından gün almamış olmak,

* KPDS veya ÜDS İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan ve üzeri puan almış olmak veya tamamen İngilizce eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumundan alınmış bir lisans veya doktora diplomasına sahip olmak,

* ALES 'den 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış olanlar ile 31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanlarda, ALES şartı aranmaz.)BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER


* Başvurular şahsen veya posta yoluyla ve Üniversitemiz Rektörlüğüne son başvuru tarihine kadar yapılmalıdır. Başvuru tarihi sonuna kadar başvurusu ulaşmayan adayların ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

1- Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten Başvuru Dilekçesi

2- Özgeçmiş

3- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti

4- Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

5- KPDS/ÜDS belgesi veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen İngilizce Sınavından almış oldukları puanı belirten belge (Aslı, onaylı fotokopisi ya da internet çıktısı) veya tamamen İngilizce eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumundan alınmış bir lisans veya doktora diploması

6-ALES belgesi (31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge)

7- Öğrenim belgeleri (Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Diploması)

8- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgeBaşvuru için iletişim bilgilerine www.sehir.edu.tr adresinden ulaşılabilir.