• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
 • Bölüm Adı Endüstri Ürünleri Tasarımı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.Mar.11
 • Son Başvuru Tarihi 16.Mar.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 18.Mar.11
 • Giriş Sınav Tarihi 22.Mar.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 24.Mar.11
 • Kadro Derecesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunu olup bu alanda lisansüstü öğrenim yapıyor veya yapmış olmak

2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı ve 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı Resmi Gazetede yeniden düzenlenen Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikle belirlenen atama kriterleri uyarınca aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan bir öğretim görevlisi istihdam edilecektir.Atılım Üniversitesi

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümüne

1. 50/d maddesine göre alınacak araştırma görevlileri kadroları:

Başvuru Koşulları

a) Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunu olup bu alanda lisansüstü öğrenim yapıyor veya yapmış olmak,

b) ALES’den en az 70 ve üzeri puan almış olmak, ( doktora dercesine sahip olanlar merkezi sınavdan muaftır.)

c) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu

puan muadili bir puan almış olmak,Adaylar özgeçmişlerini şahsen veya e-posta ( hsubasi@atilim.edu.tr) yoluyla ileterek başvurularını yapabilirler.

Tel : 0 312 586 85 08