• Üniversite Adı TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İngiliz Dili ve Edebiyatı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 25 Subat 2011
 • Son Başvuru Tarihi 11.Mar.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14.Mar.11
 • Giriş Sınav Tarihi 15.Mar.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17.Mar.11
 • Kadro Derecesi

İngiliz Edebiyatı Programında Doktora yapmış olmak.

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemiz Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar:

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 95 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak. ALES den 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak ( yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrosunda görev yapmakta veya daha önce görev yapmış olan veya doktora derecesi olan adaylarda ALES şartı aranmaz).

Özel Şartlar:

İngiliz Edebiyatı Programında Doktora yapmış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Adayların, Üniversitemiz Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.
Adaylar, başvuru dilekçelerine, Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti, Fotoğraf (2 Adet), Noter Onaylı Diploma Fotokopileri < Öğretim Görevliliği Atama Yazısı (varsa), Doktora/Uzmanlık Belgesi, Lisans Diploması > ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.