• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı Endüstri Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 21 Subat 2011
 • Son Başvuru Tarihi 07.Mar.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 08.Mar.11
 • Giriş Sınav Tarihi 11.Mar.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 15.Mar.11
 • Kadro Derecesi

Endüstri Mühendisliği lisans diplomasına sahip olmak, Endüstri Mühendisliği alanında lisansüstü programa kayıtlı ve tez aşamasında olmak.

2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı ve 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı Resmi Gazetede yeniden düzenlenen Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikle belirlenen atama kriterleri uyarınca aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan bir öğretim görevlisi istihdam edilecektir.


Atılım Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümüne

Başvuru Koşulları:


a) Endüstri Mühendisliği lisans diplomasına sahip olmak

b) Endüstri Mühendisliği alanında lisansüstü programa kayıtlı ve tez aşamasında olmak

c) ALES’den en az 70 ve üzeri puan almış olmak

d) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak

e) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, (Atılım Üniversitesi 30.03.2009 gün ve 04 Sayılı Senato Kararı)Adaylar özgeçmişlerini şahsen veya e-posta (asungur@atilim.edu.tr) yoluyla ileterek başvurularını yapabilirler.

Tel: 0 312 586 8315