• Üniversite Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 14.10.2010
 • Son Başvuru Tarihi 28.10.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 05.11.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 11.11.2010
 • Kadro Derecesi 6

(KATIHAL FİZİĞİ ABD)FEN VEYA FEN- EDEBİYAT FAKÜLTELERİNİN FİZİK BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU: Üniversitemiz birimine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır. A- GENEL ŞARTLAR 1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ) en az 70 puan almış olmak. 3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. B- ÖZEL ŞARTLAR Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar: 1- Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak. 2- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak, 3- 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır. 4-Enstitülerdeki kadrolara başvuracak adayların lisansüstü eğitim yapıyor olmaları gerekmektedir. Kazanan araştırma görevlilerinin atamaları 2547 sayılı Kanun’un, 50/d maddesine göre yapılacaktır C- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER 1- Başvuru Dilekçesi http://personeldb.erciyes.edu.tr/basvurudilekce.doc 2- Özgeçmiş Ve Varsa Bilimsel Çalışma Yayınlarını Kapsayan Bir Takım Dosya 3- Lisans Diploma Örneği (Onaylı) 4- Lisans Transkript Belgesi (Resmi) 5- ALES Belgesi Fotokopisi 6- KPDS Veya ÜDS Belgesinin Fotokopisi 7- Yüksek Lisans Veya Doktora Belgesi (Onaylı) 8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı) 9- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf ( Son Altı Ay İçinde Çekilmiş) 10- Askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge(erkek adaylar için) 11- Savcılık Belgesi NOT:İstenen belgelerinin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir. Başvurular; Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adaylar yalnızca bir anabilim dalı için ilan edilen kadroya müracaatta bulunabilir. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. Başvuru Adresi: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı (Akademik Büro 2.Kat) KAYSERİ Tel: 0 352 437 49 16 Faks: 0 352 437 52 64 D- MUAFİYET Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz. NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.