• Üniversite Adı YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
 • Bölüm Adı ALMANCA
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 21 Subat 2011
 • Son Başvuru Tarihi 07.Mar.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.Mar.11
 • Giriş Sınav Tarihi 14.Mar.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16.Mar.11
 • Kadro Derecesi

Alman Dili ve Edebiyatı alanında lisans yapmış olmak

T.C.YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokuluna 31.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen Bölümde görevlendirilmek üzere Almanca Okutmanı alınacaktır.

FAKÜLTE : YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULUBÖLÜM : ALMANCAANABİLİM DALI : -KADRO TİPİ : OKUTMANKADRO SAYISI : 1DUYURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 21.02.2011SON BAŞVURU TARİHİ : 07.03.2011ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 10.03.2011GİRİŞ SINAV TARİHİ ve SAATİ : 14.03.2011 - SAAT: 10:00-12:00(arası)SINAV YERİ :YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULUSINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 16.03.2011BAŞVURU ŞARTLARI:
-ALES’den en az 70 puan almış olmak,-Merkezi Yabancı Dil sınavlarından (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan 90 ve üstü puan almış olmak,-Alman Dili ve Edebiyatı alanında lisans yapmış olmak,-Belgelendirmek kaydıyla Üniversitelerde en az 4 yıl okutmanlık tecrübesine sahip olmak şartları aranmaktadır.
BAŞVURU İŞLEMLERİ :1 – Başvuru dilekçesi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- 1 adet fotoğraf,

4- Özgeçmiş,

5- Lisans mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

6- Lisans not ortalamasını gösterir transkript,

7- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin aslı veya noter onaylı fotokopileri,

8- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi .

BAŞVURU ŞEKLİ:- Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.-Müracaatlar şahsen/posta yoluyla veya foreign@yeditepe.edu.tr e-mail adresine yapılacaktır.-Sonuçlar Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.MUAFİYET :Doktorasını tamamlamış olanlar, 31.07.2008 tarihinine kadar Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınavdan (ALES) muaftır.