* Üniversite Adı TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
* Fakülte Adı HUKUK FAKÜLTESİ
* Bölüm Adı
* Anabilim Dalı
* Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
* Kadro Sayısı 1
* Duyuru Başlama Tarihi 21 Subat 2011
* Son Başvuru Tarihi 09.Mar.11
* Ön Değerlendirme Tarihi 11.Mar.11
* Giriş Sınav Tarihi 14.Mar.11
* Sonuç Açıklama Tarihi 17.Mar.11
* Kadro Derecesi
Hukuk Fakültelerinden veya denkliği kabul edilmiş bir yurt dışı hukuk fakültesinden mezun olmak.

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya öğretim elemanı alınacaktır.
2547 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

* 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

* Merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda) en az 70 puan almış olmak

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

* Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.* 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

* Lisans veya lisansüstü öğrenimi esnasında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

BAŞVURU İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

* Hukuk Fakültelerinden veya denkliği kabul edilmiş bir yurt dışı hukuk fakültesinden mezun olmak.

* İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 70 puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

* Başvurular Üniversitemiz Hukuk Fakültesine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup; posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili Fakülteye ulaşmış olması gerekmektedir.
1- Onaylı Lisans diploma örneği
2- Varsa Onaylı Yüksek Lisans belgesi
3- Lisans transkript belgesi
4- ALES Belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı5- KPDS veya ÜDS Belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı


6- Özgeçmiş

7- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti
8- 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)9- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge10- Bilimsel çalışma ve yayınlar