• Üniversite Adı BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İLETİŞİM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı Fotoğraf ve Video
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 22 Subat 2011
 • Son Başvuru Tarihi 08.Mar.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 09.Mar.11
 • Giriş Sınav Tarihi 10.Mar.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 11.Mar.11
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak. "Yeni medya” ve “digital kültür” alanlarında çalışan ayrıca görsel kültür ve deneyimleme, belgesel ve video tarihi ve digital sanatlar alanlarında uygulamalı ve kuramsal ders verebilecek niteliklere sahip olmak.

Üniversitemiz birimine 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

1. ALES'ten en az 70 almış olmak. (başka bir üniversite görev yapmakta veya daha önce yapmış olanlar için bu koşul aranmayacaktır)

2. KPDS/ÜDS'den en az 50 almış olmak.

3. Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında 10 (on) yıl tecrübeli olmak.

4. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

5. "Yeni medya” ve “digital kültür” alanlarında çalışan ayrıca görsel kültür ve deneyimleme, belgesel ve video tarihi ve digital sanatlar alanlarında uygulamalı ve kuramsal ders verebilecek niteliklere sahip olmak.


İstenen Belgeler:

1. ALES Sonuç Belgesi

2. KPDS/ÜDS sonuç belgesi

3. Diploma fotokopileri

4. Başvuru dilekçesi

5. Özgeçmiş


Başvuruların şahsen veya posta yoluyla Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı'na yapılması gerekmektedir.Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.