• Üniversite Adı GEDİK MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 18 Subat 2011
 • Son Başvuru Tarihi 04.Mar.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 07.Mar.11
 • Giriş Sınav Tarihi 08.Mar.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10.Mar.11
 • Kadro Derecesi

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

GEDİK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

BAŞVURU ŞARTLARI

1) Teknik Eğitim Fakültelerinin; Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinden veya Fakültelerin; Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

2) 70 puan ve üzerinde ALES notuna sahip olmak, (Lisans Öğretiminden mezun olduğu puan türünde)

3) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 yıl tecrübeli olmak, ( Yükseklisans derecesi olanlarda bu şart aranmaz.)

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adaylar başvurularını Yüksekokulumuzun Sülüntepe Mah. Yunus Emre Cad. no:1/1 34913 Şeyhli Pendik / iSTANBUL adresine yapacaklardır.

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Eksik belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Yüksekokulumuzun web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1) Dilekçe ve Başvuru Formu ( www.gedikmyo.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz)

2) Ales Belgesi

3) Lisans Belgesi varsa Yüksek Lisans, Doktora Belgesi

4) İş Tecrübesi Belgesi (en az 2 yıl)

5) Özgeçmiş

6) Askerlik Terhis,Tehir veya Tecil Belgesi ( Bakaya durumda olmamak)

7) Daha önce Kamuda çalışmış olanlar için Hizmet Belgesi

8) Not Durum Belgesi (Transkript)


Not : ALES, Mezuniyet Belgeleri ve Askerlik Belgelerinin aslı veya noterce onaylanmış suretleri, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir. Elden yapılacak başvurularda, ilgili belgenin aslının da getirilmesi kaydıyla noter onayı aranmaz.