• Üniversite Adı SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAK.
 • Bölüm Adı SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 18 Subat 2011
 • Son Başvuru Tarihi 04.Mar.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 06.Mar.11
 • Giriş Sınav Tarihi 08.Mar.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.Mar.11
 • Kadro Derecesi

Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiker alanlarından birisinde lisansüstü öğrenim görmüş veya görüyor olmak.

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde istihdam edilmek üzere; 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web sayfasında yayınlanacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI:
- Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiker alanlarından birisinde lisansüstü öğrenim görmüş veya görüyor olmak.
- ALES'te EA puan türünden en az 70 puan almış olmak.
- KPDS veya ÜDS’de İngilizce'den en az 90 puan veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
- Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından temin edilecektir. www.ssu.edu.tr)
- Özgeçmiş (YÖK Formatında)
- Nüfus Cüzdan Sureti
- ALES belgesinin fotokopisi
- Yabancı dil sınav sonuç belgesinin fotokopisi
- 1 adet vesikalık fotoğraf
- Onaylı diploma fotokopileri
- Lisanüstü öğrenimine devam edenler için öğrenci belgesi
- Yurt dışından alınan diplomalar için; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösteren belge
- Lisans mezuniyet transkripti (Onaylı)
- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge

ADRES:
Hayriye Dumankaya Yerleşkesi Atalar Mahallesi Şehit Hakan Kurban Caddesi No:44, 34865 Kartal/İSTANBUL