• Üniversite Adı ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı HUKUK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 17 Subat 2011
 • Son Başvuru Tarihi 03.Mar.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.Mar.11
 • Giriş Sınav Tarihi 07.Mar.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.Mar.11
 • Kadro Derecesi 9

Hukuk temel alanında en az lisans derecesine sahip olmak.

Çankaya Üniversitesi

Hukuk Fakültesi; Mali Hukuk Anabilim Dalı, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı,Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Alanında Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ve Çankaya Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi Çerçevesince Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvuru için, adayın

* Özgeçmişi,
* Diploma fotokopisi ve ders dökümü (tranYasakKelime)
* Alanındaki puan türünden (ALES – EA), en az yetmiş (70) puan olmalıdır. (İlgili yönetmeliğin 14. maddesi gereği, doktorası olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz).
* İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden ÜDS veya KPDS sınavlarının birinden(en az 65/ veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan anılan puan muadili puan almak ve belgelemek, Lisans, Yükseklisans, Doktora derecelerinden en az birisini tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim yapan bir üniversiteden almış olmak ve belgelemek,


* Adaylar anılan belgeler ile birlikte Çankaya Üniversitesi, Öğretmenler Cad. No: 14, A Blok, Yüzüncüyıl, Balgat, ANKARA adresinde yer alan İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bizzat veya posta ile veya internet üzerinden (atozturk@cankaya.edu.tr) adresine 25 Şubat 2011 Cuma Günü Saat 17:00’ye kadar başvurmaları gerekmektedir.