• Üniversite Adı TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAK.
 • Bölüm Adı Biyomedikal Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 17 Subat 2011
 • Son Başvuru Tarihi 07.Mar.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 09.Mar.11
 • Giriş Sınav Tarihi 11.Mar.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 15.Mar.11
 • Kadro Derecesi

Biyomedikal, makine, bilgisayar veya elektrik ve elektronik mühendislikleri, malzeme bilimi veya biyomedikal mühendisliğine yakın alanlardan birinde yüksek lisans veya doktora öğrenimi görüyor olmak.

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya araştırma görevlisi alınacaktır.
2547 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

* 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

* Merkezi sınavdan (ALES) en az 85 puan almış olmak

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

* Son Başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak,

* Lisans veya lisansüstü öğrenimi esnasında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

BAŞVURU İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

*Biyomedikal, makine, bilgisayar veya elektrik ve elektronik mühendislikleri, malzeme bilimi veya biyomedikal mühendisliğine yakın alanlardan birinde yüksek lisans veya doktora öğrenimi görüyor olmak.

* Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 75 puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. .

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER: Başvurular Üniversitemiz Mühendislik Fakültesine şahsen veya posta yoluyla olacaktır.

1- Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı özgeçmiş

2- Onaylı Lisans diploma örneği

3- Varsa Onaylı Yüksek Lisans belgesi

4- Lisans transkript belgesi

5- ALES Belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı

6- KPDS veya ÜDS Belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı

7- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti

8- 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

9- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge

10- Bilimsel çalışma ve yayınlar