• Üniversite Adı MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İletişim Fakültesi
 • Bölüm Adı Gazetecilik
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 14 Subat 2011
 • Son Başvuru Tarihi 28 Subat 2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 01.Mar.11
 • Giriş Sınav Tarihi 04.Mar.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07.Mar.11
 • Kadro Derecesi

Masa Üstü Yayıncılık ve Gazete Tasarımı Alanında deneyimli olmak.

T.C MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Uzmanlık Alanı: Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarım

Genel Şartlar :
- ALES'ten en az 70 puan almış olmak,
- KPDS ve ÜDS'den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Özel Şartlar :
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak

- Yabancı dille eğitim verebilmek için lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak; bunların dışında kalanların ise yabancı dil seviye tespit sınavlarından (ÜDS, KPDS vb.) en az 80 / 100 puan almış olmak

- Masa Üstü Yayıncılık ve Gazete Tasarımı Alanında deneyimli olmak.

Başvuru Şekli :
- Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruya Eklenecek Evraklar:
- Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Maltepe Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. (www.maltepe.edu.tr) Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlıktan), ALES Belgesi Fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı
Marmara Eğitim Köyü Pk. 34857
Maltepe/İSTANBUL

Tel : 0(216) 626 10 50 Dahili : 2919 – 2921
Faks : 0(216) 626 10 80