• Üniversite Adı İZMİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MİMARLIK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı MİMARLIK BÖLÜMÜ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 15 Subat 2011
 • Son Başvuru Tarihi 01.Mar.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.Mar.11
 • Giriş Sınav Tarihi 08.Mar.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 14.Mar.11
 • Kadro Derecesi

Mimarlık Bölümünden en az Yüksek Lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak, Tercihen doktora programına kayıtlı olmak.

T.C İZMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerince yerine getirmiş olmak koşulu ile aylık özlük hakları yönünden "4857 sayılı İş Kanunun" hükümlerine tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır.GENEL ŞARTLAR

1-Mimarlık Bölümünden en az Yüksek Lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak

2-Tercihen doktora programına kayıtlı olmak.

3- (Lisans öğreniminde mezun olduğu alanındaki puan türünden) ALES’ den en az 70 puan almış olmak.

4-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından(KPDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.MUAFİYET

a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında Uzman, Ögr.Gör., Okutman, Arş.Gör. unvanlarında çalışmakta olanlar,

c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’den muaftır.


BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER ;

- Başvuru Dilekçesi,

- Özgeçmiş,

- Mezuniyet Belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

- Lisans Transkript Belgesi,

- ALES Belgesinin onaylı fotokopisi,

- ÜDS, KPDS ya da eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı,

- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,

- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.BAŞVURU ADRESİ : İzmir Üniversitesi Personel Müdürlüğü

Gürsel Aksel Blv. No:14 Üçkuyular – İZMİR

Başvurular şahsen veya posta aracılığı ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.