• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ALMAN DİLİ VE EDEBİYATİ
 • Anabilim Dalı ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 14 Subat 2011
 • Son Başvuru Tarihi 28 Subat 2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 02.Mar.11
 • Giriş Sınav Tarihi 04.Mar.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 08.Mar.11
 • Kadro Derecesi 4

Alman Dili ve Edebiyatı alanında Doktora Programını tamamlamış olmak, KPDS/ÜDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan 85 puan almış olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 31
KADRO ÜNVANI: Araştırma Görevlisi Kadrosunda Öğretim Görevlisi

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.Alman Dili ve Edebiyatı alanında Doktora Programını tamamlamış olmak, KPDS/ÜDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan 85 puan almış olmak.