• Üniversite Adı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı KANDİLLİ RASAT. VE DEPREM ARAŞ.ENST.
 • Bölüm Adı JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı JEOLOJİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 16 Subat 2011
 • Son Başvuru Tarihi 02.Mar.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.Mar.11
 • Giriş Sınav Tarihi 07.Mar.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 08.Mar.11
 • Kadro Derecesi 4

Jeoloji veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümü mezunu olmak ve Jeoloji veya Jeodezi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak.

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.2547 Sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.Başvurular:· Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne yapılacaktır.
Başvuru için Gerekli Belgeler:· Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' (Başvuru birimlerinden alınabilir.),· Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi,· Resmi transkript,

· Yabancı Dil Belgesi ( KPDS'den en az 85 veya eşdeğeri bir sınavdan başarılı olmak) veya tamamen İngilizce eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumundan alınmış bir lisans veya doktora diplomasına sahip olmak,


· ALES belgesi fotokopisi (ALES Puanı 70, Türü SAY.),· Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.


Başvuru için ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' http://www.boun.edu.tr/forms/akademi....docadresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili Enstitü Müdürlüğü'ne şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.