• Üniversite Adı ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı Matematik
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 06 Subat 2011
 • Son Başvuru Tarihi 20 Subat 2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 22 Subat 2011
 • Giriş Sınav Tarihi 23 Subat 2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 25 Subat 2011
 • Kadro Derecesi

Matematik alanında lisans derecesi edinmiş ve doktora programına kayıtlı olmak.

DUYURU:
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Araştırma Görevlisi alınacaktır.

A- ŞARTLAR

1- Matematik Mühendisliği alanında lisans derecesi edinmiş ve doktora programına kayıtlı olmak.
2- Merkezi sınavdan (ALES) en az 80 puan almış olmak.
3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 75 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4- 35 yaşını doldurmamış olmak


B- BAŞVURU ŞEKLİ

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adayların aşağıdaki belgeleri 20.02.2011 tarihine kadar mine.mut@ozyegin.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Şahsen veya posta ile Mine Mut adına yapılan başvurular da kabul edilir.

• Resimli özgeçmiş (Dört A4 sayfayı geçmemelidir ve en az üç referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.)
• Mezuniyet not ortalaması
• Merkezi sınav (ALES) belgesi kopyası
• Yabancı dil sınavı (KPDS/ÜDS/eşdeğeri) belgesi kopyası
• Tüm diplomaların kopyası
• Nüfus cüzdanı kopyası
• Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi kopyası

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.