• Üniversite Adı İZMİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mimarlık Fakültesi
 • Bölüm Adı Mimarlık Bölümü
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 07 Subat 2011
 • Son Başvuru Tarihi 21 Subat 2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 23 Subat 2011
 • Giriş Sınav Tarihi 28 Subat 2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 04.Mar.11
 • Kadro Derecesi

Mimarlık Bölümü lisans diplomasına sahip olmak. Üniversitelerden birinde alanında yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.

T.C İZMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşullara sahip olmak kaydıyla aylık özlük hakları yönünden "4857 sayılı İş Kanunu" hükümlerine tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır.Açıklama:

* Mimarlık Bölümü lisans diplomasına sahip olmak.
* Üniversitelerden birinde alanında yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.

* Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

* Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 60 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
* Lisans öğrenimini bu dilin ana dil olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye’deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olanlar Yabancı Dil Sınavından muaftır.Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

* Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe
* Nüfus cüzdanı fotokopisi
* 2 fotoğraf
* Özgeçmiş
* Öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)
* Resmi transkript,
* ALES belgesi fotokopisi (ALES Puanı 70),
* Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.Başvuru Adresi : İzmir Üniversitesi Personel Müdürlüğü

Gürsel Aksel Blv. No:14 Üçkuyular – İZMİR


Başvurular şahsen veya posta aracılığı ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.