• Üniversite Adı İZMİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Meslek Yüksekokulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 07 Subat 2011
 • Son Başvuru Tarihi 21 Subat 2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 23 Subat 2011
 • Giriş Sınav Tarihi 28 Subat 2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 04.Mar.11
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi/Okul Öncesi Öğretmenliği/Özel Eğitim Öğretmenliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi/Okul Öncesi Öğretmenliği/Özel Eğitim Öğretmenliği alanlarından birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

T.C İZMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerince yerine getirmiş olmak koşulu ile aylık özlük hakları yönünden "4857 sayılı İş Kanunun" hükümlerine tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- Üniversitelerin, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi/Okul Öncesi Öğretmenliği/Özel Eğitim Öğretmenliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak

2- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi/Okul Öncesi Öğretmenliği/Özel Eğitim Öğretmenliği alanlarından birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (Lisans öğreniminde mezun olduğu alanındaki puan türünden) ALES’ den en az 70 puan almış olmak.

3- Belgelendirmek kaydıyla Okul Öncesi eğitim kurumlarından birinde en az 2 yıl tecrübeli olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı’nda alanında en az 2 yıllık ders vermiş olmak.


MUAFİYET

a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında Uzman, Ögr.Gör., Okutman, Arş.Gör. unvanlarında çalışmakta olanlar,

c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’den muaftır.


BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER ;

- Başvuru Dilekçesi,

- Özgeçmiş,

- Mezuniyet Belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

- Lisans Transkript Belgesi,

- ALES Belgesi,

- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,

- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.BAŞVURU ADRESİ : İzmir Üniversitesi Personel Müdürlüğü

Gürsel Aksel Blv. No:14 Üçkuyular – İZMİR


Başvurular şahsen veya posta aracılığı ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.