• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İŞLETME FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İKTİSAT BÖLÜMÜ
 • Anabilim Dalı İKTİSAT TEORİSİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 09 Subat 2011
 • Son Başvuru Tarihi 23 Subat 2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 02.Mar.11
 • Giriş Sınav Tarihi 04.Mar.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.Mar.11
 • Kadro Derecesi

İktisat Bölümünden veya İktisat Çift Anadal Lisans programından mezun olmak veya İktisat Yüksek Lisans programına kayıtlı olmak

Atılım Üniversitesi
İşletme Fakültesi

(İngilizce) İktisat Bölümü İktisat Teorisi Anabilim Dalı’na

50/d maddesine göre alınacak araştırma görevlisi kadrosu:

Başvuru Koşulları

a) İktisat Bölümünden veya İktisat Çift Anadal Lisans programından mezun olmak veya İktisat Yüksek Lisans programına kayıtlı olmak,

b) ALES’den en az 70 ve üzeri puan almış olmak, Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
Adaylar özgeçmişlerini şahsen veya e-posta (aoral@atilim.edu.tr) yoluyla ileterek başvurularını yapabilirler.

Tel: 0 312 586 86 00