• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 07 Subat 2011
 • Son Başvuru Tarihi 21 Subat 2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 22 Subat 2011
 • Giriş Sınav Tarihi 23 Subat 2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 24 Subat 2011
 • Kadro Derecesi

Fizik ve Fizik Bölümü mezunu olup bu alanda lisansüstü öğrenim yapıyor veya yapmış olmak, ya da Mühendislik dalından mezun olup Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde lisansüstü programa kayıtlı olmak

Atılım Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Fizik Grubuna

a. 50/d maddesine göre alınacak araştırma görevlileri kadroları:

Başvuru Koşullarıa) Fizik ve Fizik Bölümü mezunu olup bu alanda lisansüstü öğrenim yapıyor veya yapmış olmak, ya da Mühendislik dalından mezun olup Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde lisansüstü programa kayıtlı olmak,

b) ALES’den en az 70 ve üzeri puan almış olmak, (doktora derecesine sahip olanlar merkezi sınavdan muaftırlar.)

c) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak

d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, (Atılım Üniversitesi 30.03.2009 gün ve 04 Sayılı Senato Kararı)
Adaylar özgeçmişlerini şahsen veya e-posta (hoymak@atilim.edu.tr) adresine ileterek başvurularını yapabilirler. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)Tel: 0312 586 83 87 - 586 83 19