• Üniversite Adı IŞIK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 04 Subat 2011
 • Son Başvuru Tarihi 21 Subat 2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 23 Subat 2011
 • Giriş Sınav Tarihi 25 Subat 2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 01.Mar.11
 • Kadro Derecesi

Matematik ve Matematik Mühendisliği Bölümü lisan mezunu olmak ve İngilizce eğitim yapılan bir ortamda çalışabilecek düzeyde yabancı dilde iletişim becerisine sahip olmak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA ASGARİ BAŞVURU ŞARTLARI* ALES’ten en az 70 puan almış olmak*KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan almış olmak veya eş değerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,* Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELERAraştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.* Özgeçmiş (Fotoğraflı)* 2 referans* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi* Resmi Not Döküm Belgesi (Transkript)* Lisans Diploma fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)* Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge* Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.Adaylar başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçelerini ilgili fakültenin dekanlığına şahsen veya Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak, Dış Kapı No:2 Şile/İstanbul 34980 posta adresine veya internet (elman@isikun.edu.tr) üzerinden yapılması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvurulara ait belgelerin son başvuru tarihine kadar Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.