• Üniversite Adı HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İŞLETME FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01 Subat 2011
 • Son Başvuru Tarihi 15 Subat 2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17 Subat 2011
 • Giriş Sınav Tarihi 21 Subat 2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 25 Subat 2011
 • Kadro Derecesi

Alanında (Halkla İlişkiler ve Tanıtım) en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az (10) yıl tecrübeli olmak.

İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümüne, alanında en az yüksek lisans mezunu Öğretim Görevlisi alınacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI:

1. Bu kadroya başvuracak adayların; 31.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ve Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte öngörülen koşullara haiz olmaları gerekmektedir.
2. ALES sınavından alanında en az 70, ÜDS-KPDS'den (veya muadili bir sınavdan) 50 puan almış olma şartı aranmaktadır.

ÖZEL ŞARTLAR:

1. Alanında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az (10) yıl tecrübeli olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ:

1. Adayların, başvuru dilekçelerine özgeçmişlerini, çalışma ve yayınlarını, öğrenim belgeleri, transkript belgeleri, ALES, yabancı dil belgelerini, bir (1) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi ve çalışma belgelerini ekleyerek başvuru süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na (Mecidiyeköy Yerleşkesi) teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2. Yurt dışından alınan diplomaların geçerlilik/eşdeğerlik onay belgelerini (YÖK) başvuru dosyalarına eklenmeleri gerekmektedir.Adres: Büyükdere Cd.No:101 34394 Mecidiyeköy-İstanbul

Tel: 212 275 20 20/182