• Üniversite Adı IŞIK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mühendislik Fakültesi
 • Bölüm Adı Bilgisayar Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 24.Oca.11
 • Son Başvuru Tarihi 07 Subat 2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 08 Subat 2011
 • Giriş Sınav Tarihi 15 Subat 2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16 Subat 2011
 • Kadro Derecesi

Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunu olup bir yüksek lisans programına kayıtlı olmak

Işık Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunu olup bir yüksek lisans programına kayıtlı Araştırma Görevlisi alınacaktır.


ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI* ALES’ den en az 70 puan almış olmak (Türü sayısal)* KPDS veya ÜDS’ den en az 50 puan almış olmak* Yaş şartı

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.* Özgeçmiş (Fotoğraflı)
* 2 referans
* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* Resmi Not Döküm Belgesi (Transkript)
* Lisans Diploma fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi
* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES, Türü sayısal)
* Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge
* Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge

ile birlikte varsa, ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.

Başvuruların şahsen veya posta yolu ile Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak, Dış Kapı No:2 Şile/İstanbul 34980 adresine yapılması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’na ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.