• Üniversite Adı ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Hukuk Fakültesi
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı Genel Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 28.Oca.11
 • Son Başvuru Tarihi 11 Subat 2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.Mar.11
 • Giriş Sınav Tarihi 28 Subat 2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 11 Subat 2011
 • Kadro Derecesi Sözleşme

Hukuk Fakültesi mezunu olmak

Üniversitemizin Hukuk Fakültesine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve "öğretim üyesi dışında ki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında Yönetmelik" uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuru ön koşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.


GENEL ŞARTLAR:
- 657 Sayılı Kanun'un 48 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak
- Bu kadrolara başvuran adayların ALES'den ilgili alanında en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.
- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliğiYükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.
- Hukuk Fakültesi mezunu olmak gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR:

Adaylar başvuru dilekçelerine :
- Özgeçmiş
- Nüfus cüzdan foyokopisi
- Öğrenim belgelerinin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora gibi)
- 2 adet fotoğraf
- Askerlik belgesi (Erkek adaylar için)
- Merkezi sınav belgesi (ALES)
- KPDS veya ÜDS puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduklarını gösteren belgeleri ekleyerek;
Çağ Üniversitesi Genel Sekreterliğine şahsen müracaat etmesi veya posta ile göndermesi gerekmektedir.
- Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.
- İnternet aracılığıyla yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.