• Üniversite Adı TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 • Anabilim Dalı ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 25.Oca.11
 • Son Başvuru Tarihi 08 Subat 2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10 Subat 2011
 • Giriş Sınav Tarihi 14 Subat 2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16 Subat 2011
 • Kadro Derecesi

İlgili Fakültelerin Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olmak. Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim elemanı alınacaktır. Adayların durumları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı ve 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı Resmi Gazetede yeniden düzenlenen Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikle belirlenen atama kriterlerine uygun olması gerekmektedir

Başvurular ilgili birime şahsen veya posta ile yapılacak, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

Adayların yanlış beyanda bulunmaları halinde yapılan işlemler geçersiz sayılacak ve haklarında kanuni işlem yapılacaktır. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

-Duyurulur.

A) GENEL ŞARTLAR

1. Merkezi Sınav (ALES) Belgesi. Lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak (Merkezi Sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir).

2. Lisans diplomasının ilanda belirtilen alanda olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge ile desteklenmesi gerekmektedir.

3. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 75 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığına ilişkin belge.


B) ÖZEL ŞARTLAR

1. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamak,

2. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notu hesaplamalarda kullanılacak 4 ’lük not sisteminin eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

3. İlanda belirtilen diğer şartları taşımak

C) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Dilekçe (başvuru dilekçelerinde başvurulan birim ile müracaat ettiği anabilim dalı açıkça belirtilecek ve başvuru sahibine kolay ulaşılabilmesi için telefon numarası yazılacaktır),

2. Özgeçmiş,

3. Nüfus cüzdan sureti,

4. 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),

5. Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi,

6. Onaylı Lisans Diploma fotokopisi,

7. Yabancı Dil sınav (KPSD/ÜDS veya eşdeğer sınav) belgesi fotokopisi,

8. Onaylı Yüksek Lisans Diploma fotokopisi veya Yüksek Lisans öğrencisi olduğunu gösteren belge,

9. Lisans Not Transkripti (4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır),

10. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge).