• Üniversite Adı GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Bölüm Adı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 24.Oca.11
 • Son Başvuru Tarihi 07 Subat 2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 11 Subat 2011
 • Giriş Sınav Tarihi 15 Subat 2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 18 Subat 2011
 • Kadro Derecesi 1

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi bölümlerinden birinden mezun olmak.

T.C. GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Mühendislik-Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler ve Hukuk Fakültelerinin yukarıda belirtilen bölümlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 19.09.2009 tarihli ve 27354 sayılı resmi gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde araştırma görevlisi alınacaktır.

İlgili bölümlerin Araştırma Görevlisi pozisyonuna başvurabilmek için adayların belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

A. GENEL ŞARTLAR

a) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 (Yetmiş), ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

b) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge).

B. ÖZEL ŞARTLAR

a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

b) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4‘lük not sisteminin 100‘lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunun not dönüşümüne göre belirlenir.

c) İlanda belirtilen diğer şartları taşımak.C. MÜRACATTA İSTENEN BELGELER

- Başvurdukları fakülte/bölüm adı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe

- Özgeçmiş

- Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi

- Yabancı dil sınav (KPDS/ÜDS veya eşdeğeri) belgesi fotokopisi

- Onaylı diploma fotokopisi

- Varsa yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi

- Lisans transkripti (Resmi)

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- 1 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

- Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisiD. BAŞVURU ADRESİ ve YERİ

- Başvurular, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki adresteki Fakülte Dekanlıklarına yapılacaktır.

- Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların postadaki veya kargodaki gecikmeler dikkate alınarak müracaatların son başvuru tarihinden önce aşağıdaki adrese şahsen veya posta yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.T.C. Gazikent Üniversitesi Rektörlüğü

Hasan KALYONCU Kampusu,

Havaalanı Yolu 8.km.

Şahinbey-GAZİANTEP

Tlf: 0342 211 80 80; Fax: 0342 211 80 81; info@gazikent.edu.trNOT: Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” tasdiki yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.