• Üniversite Adı OKAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı Yabancı Diller Koordinatörlüğü
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 8
 • Duyuru Başlama Tarihi 20.Oca.11
 • Son Başvuru Tarihi 03 Subat 2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04 Subat 2011
 • Giriş Sınav Tarihi 07 Subat 2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 08 Subat 2011
 • Kadro Derecesi

İngilizce Öğretmenliği / İngiliz Dili ve Edebiyatı / Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Lisans Mezunu olmak.


Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Okutman alınacaktır.

Genel Şartlar :
- ALES'ten en az 70 puan almış olmak,
- KPDS ve ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Özel Şartlar :
- Lisans mezunu olmak.
- İngiliz Dili ve Edebiyatı / Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Lisans Mezunlarının "İngilizce Öğretmenliği" formasyonu almış olmak.

Başvuru Şekli :
- Adayların, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta/e-posta (hr@okan.edu.tr) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuruya Eklenecek Evraklar:
- Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Okan Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. www.okan.edu.tr) Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlıktan), ALES Belgesi Fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Diploma Fotokopileri ile Transkript Suretleri ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Tuzla Kampüsü, Pk. 34959
Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

Tel : 0 (216) 677 16 30 Dahili : 1189
Faks : 0 (216) 339 16 47