• Üniversite Adı MEVLANA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı Elektrik – Elektronik Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 24.Oca.11
 • Son Başvuru Tarihi 07 Subat 2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 08 Subat 2011
 • Giriş Sınav Tarihi 09 Subat 2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 11 Subat 2011
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü, Lisans veya Yüksek lisans programından mezun olmak.

T.C. MEVLANA ÜNİVESİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Mühendislik Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği bölümünde istihdam etmek üzere 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı resmi gazetede yayımlanan "öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile 19.09.2009 tarihli ve 27354 sayılı resmi gazetede yayımlanan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanlarının kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen kadrolara araştırma görevlisi alınacaktır.

Açıklama : Üniversitelerin Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü, Lisans veya Yüksek lisans programından mezun olmak.

Mühendislik Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başvurabilmek için adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.

A) GENEL ŞARTLARa) ALES’den en az 80, ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

b) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.B) MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER*Başvurdukları fakülteölüm adı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe

* Özgeçmiş

* Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi

* Yabancı dil sınav (KPDSÜDS veya eşdeğeri TOEFL) belgesi fotokopisi

* Noter onaylı Lisans diploma fotokopisi

* Noter onaylı Yüksek Lisans diploma fotokopisi

* Lisans transkripti (Resmi)

* Yüksek Lisans transkripti (Resmi)

* Nüfus cüzdan fotokopisi

* 1 Adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

* Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)


C) BAŞVURU SÜRESİBaşvuru için tüm belgeler tamamlanarak şahsen yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.D) BAŞVURU YERİMevlana Üniversitesi

Yeni İstanbul Caddesi No: 235

42003 Selçuklu KONYA

Telefon: 0 (332) 442 42 43

Faks: 0 (332) 241 11 11

E-posta: inka@mevlana.edu.tr