• Üniversite Adı IŞIK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Bölüm Adı Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 18.Oca.11
 • Son Başvuru Tarihi 04 Subat 2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 07 Subat 2011
 • Giriş Sınav Tarihi 09 Subat 2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 11 Subat 2011
 • Kadro Derecesi

Lisans eğitimini Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinin Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümünde tamamlamış olmak, Alanı ile ilgili veya benzer bir bölümde yüksek lisans yapmış olmak

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümüne 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Genel Şartlar:
ALES’den en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Özel Şartlar:
- Lisans eğitimini Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinin Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümünde tamamlamış olmak,
- Alanı ile ilgili veya benzer bir bölümde yüksek lisans yapmış olmak.
- Sektörde en az 10 yıl çalışmış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Adayların, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’na posta ile veya şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar, başvuru dilekçelerine, Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti, Merkezi Sınavı Başarı Belgesi (ALES), Fotoğraf (2 Adet), Noter Onaylı Diploma Fotokopileri < Öğretim Görevliliği Atama Yazısı (Varsa), Doktora/Uzmanlık Belgesi, Lisans Diploması > ve Varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.
Başvurular posta ile veya şahsen yapılacak, eksik evrak ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.