• Üniversite Adı GEDİK MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 19.Oca.11
 • Son Başvuru Tarihi 04 Subat 2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 07 Subat 2011
 • Giriş Sınav Tarihi 09 Subat 2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10 Subat 2011
 • Kadro Derecesi

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar-Enformatik ve Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak veya ilgili alanlarda yüksek lisans yapmış olmak

GEDİK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN BAŞVURU ŞARTLARI

1) Bilgisayar Programcılığı programı için Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar-Enformatik ve Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak veya ilgili alanlarda yüksek lisans yapmış olmak


2) 70 puan ve üzerinde ALES notuna sahip olmak,3) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 yıl tecrübeli olmak, ( Yükseklisans derecesi olanlarda bu şart aranmaz.)


4) Kamu Personeli Dil Sınavı veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı'ndan en az 50 puan almak (Eşdeğerliği kabul edilmiş diğer dil sınavlarından KPDS veya ÜDS için 50 puan mukabili bir puan almış olmak)
BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİAdaylar başvurularını Yüksekokulumuzun Sülüntepe Mah. Yunus Emre Cad. no:1/1 34913 Şeyhli Pendik / iSTANBUL adresine yapacaklardır.

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Eksik belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Yüksekokulumuzun web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER1) Dilekçe ve Başvuru Formu ( www.gedikmyo.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz)2) Ales Belgesi3) Lisans Belgesi4) İş Tecrübesi Belgesi (en az 2 yıl)5) Özgeçmiş6) Askerlik Terhis,Tehir veya Tecil Belgesi ( Bakaya durumda olmamak)7) Daha önce Kamuda çalışmış olanlar için Hzmet Belgesi


8) Yabancı Dil Sınav Belgesi


Not : ALES, Dil Belgesi, Mezuniyet Belgeleri ve Askerlik Belgelerinin aslı veya noterce onaylanmış suretleri, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir. Elden yapılacak başvurularda, ilgili belgenin aslının da getirilmesi kaydıyla noter onayı aranmaz.