• Üniversite Adı ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 18.Oca.11
 • Son Başvuru Tarihi 02 Subat 2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04 Subat 2011
 • Giriş Sınav Tarihi 09 Subat 2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16 Subat 2011
 • Kadro Derecesi 6

Güzel Sanatlar Alanında en az Yüksek Lisans Derecesi sahibi olması; buna ek olarak, Güzel Sanatlar Temel Alanı – Seramik Vitray Alanı’nda ders verecek düzeyde uzman olmak

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü Ortak Dersler Birimi İçin Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Çerçevesince Öğretim Görevlisi alınacaktır

1. Adayın, Güzel Sanatlar Alanında en az Yüksek Lisans Derecesi sahibi olması; buna ek olarak, Güzel Sanatlar Temel Alanı – Seramik Vitray Alanı’nda ders verecek düzeyde uzman olduğunu belgelemesi gerekmektedir.

2. Başvuru için, adayıno Özgeçmişi,

o Diploma fotokopisi ve ders dökümü (tranYasakKelime),İngilizce düzeyi için KPDS / ÜDS (en az 50) / veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge ,

ALES(Alanındaki puan türünden) en az 70 puan aldığını gösterir belge(Doktorasını tamamlamış olanlar ile, yükseköğrenim kurumlarında anılan unvan ile çalışmış veya çalışmakta olanlar muaftır)3. Sınav takvimi aşağıda sunulmuştur:

o Son Başvuru Tarihi: 02/002/2011, Çarşamba günü,

o Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 04./02/.2011, Cuma günü,

o Giriş Sınavı: 09/02/2011 Saat 14:00, Ortak Dersler Seramik-Vitray atelyesinde yapılacaktır.


Giriş Sınavı Sonuçlarının Açıklanması: 16/ 02/ 2011