• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 18.Oca.11
 • Son Başvuru Tarihi 01 Subat 2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03 Subat 2011
 • Giriş Sınav Tarihi 04 Subat 2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07 Subat 2011
 • Kadro Derecesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak


Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı ve 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı Resmi Gazetede yeniden düzenlenen Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikle belirlenen atama kriterleri uyarınca aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan bir öğretim görevlisi istihdam edilecektir.


Atılım Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Başvuru Koşullarıı

a) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak.

b) ALES’den en az 70 ve üzeri puan almış olmak, (Doktora derecesine sahip olanlar merkezi sınavdan muaftırlar.)

c) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

e) Lisans öğrenimini bu dilin ana dil olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye’deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olanlar Yabancı Dil Sınavından muaftır.

f) Anadili öğrenim yapılan dilde olan öğretim elemanları Yabancı Dil Sınavından muaftırlar.

Adaylar özgeçmişlerini şahsen veya e-posta (tora@atilim.edu.tr) yoluyla ileterek başvurularını yapabilirler.
Tel: 0 312 586 83 88-586 83 03