• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İşletme Fakültesi
 • Bölüm Adı İşletme Bölümü
 • Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 18.Oca.11
 • Son Başvuru Tarihi 01 Subat 2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03 Subat 2011
 • Giriş Sınav Tarihi 04 Subat 2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07 Subat 2011
 • Kadro Derecesi

İşletme bölümü mezunu muhasebe-finansman alanında lisansüstü öğrenim yapıyor veya yapmış olmak,

Atılım Üniversitesi
İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı’na


a. 50/d maddesine göre alınacak araştırma görevlileri kadroları:

Başvuru Koşulları



a) İşletme bölümü mezunu muhasebe-finansman alanında lisansüstü öğrenim yapıyor veya yapmış olmak,

b) ALES’den en az 70 ve üzeri puan almış olmak, (doktora derecesine sahip olanlar merkezi sınavdan muaftırlar.)

c) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak

d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

e) Lisans veya doktora öğrenimini bu dilin ana dil olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye’deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olanlar Yabancı Dil Sınavından muaftır.



Adaylar özgeçmişlerini şahsen veya e-posta (fakan@atilim.edu.tr) yoluyla ileterek başvurularını yapabilirler.

Tel: 0 312 586 86 58