• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İşletme Fakültesi
 • Bölüm Adı İşletme Bölümü
 • Anabilim Dalı Üretim-Pazarlama Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 18.Oca.11
 • Son Başvuru Tarihi 01 Subat 2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03 Subat 2011
 • Giriş Sınav Tarihi 04 Subat 2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07 Subat 2011
 • Kadro Derecesi

İşletme Anabilim dalında doktora derecesine sahip olmak

Üniversitemiz İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’ne 2547 Sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.Genel Şartlar

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) veya muadili bir sınavdan 100 puan üzerinden en az 80 puan almış olmak.


Özel Şartlar:

- İşletme Anabilim dalında doktora derecesine sahip olmak;


İstenen Belgeler:
* YÖK Formatlı Özgeçmiş
* ÜDS veya KPDS Sınav Sonuç Belgesi

Not: Başvurular için son tarih 28.01.2011 saat 17:00'dir. Başvurular Personel Daire Başkanlığına elden veya posta yoluyla dilekçe ekinde gönderilerek; YÖK formatlı özgeçmiş ve sınav belgeleriyle yapılacaktır.