• Üniversite Adı TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı Yabancı Dil Bölüm Başkanlığı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 18.Oca.11
 • Son Başvuru Tarihi 01 Subat 2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 02 Subat 2011
 • Giriş Sınav Tarihi 04 Subat 2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 11 Subat 2011
 • Kadro Derecesi

İspanyol Dili Edebiyatı Bölümünden mezun olmak

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDENÜniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

* T.C vatandaşı olmak
* İspanyolca öğretimi alanında en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak (belgelendirmek kaydıyla)
* KPDS, ÜDS veya eşdeğer bir İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 80 puan almış olmak (02.04.2009 tarih S-2009-05 sayılı 5 numaralı Senato kararı)

* ALES'ten 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak. (Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olan ve doktorasını tamamlamış adaylarda ALES şartı aranmaz.)

* Üniversitelerin hazırlık sınıflarında İspanyolca okutmanı olarak çalışmış/çalışıyor olmak tercih sebebidir.
* İspanyol Dili Edebiyatı Bölümünden mezun olmak

Başvuru için Gerekli Belgeler:

· Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''TOBB ETÜ İşe Başvuru Formu (Akademik)'',

· Çalışma süresini gösteren hizmet belgesi,

· Lisans (varsa Lisansüstü) diploması fotokopisi,

· Resmi transkript,

· Yabancı Dil Belgesi,

· ALES belgesi fotokopisi (ALES Puanı 70),

· Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığını belirten belge (terhis, muaf)

Başvuru Şekli:

Başvuru için ''TOBB ETÜ İşe Başvuru Formu (Akademik)”

http://ydb.etu.edu.tr/BASVURU_FORMU_AKADEMIK.doc adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.