• Üniversite Adı TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı Yabancı Dil Bölüm Başkanlığı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 18.Oca.11
 • Son Başvuru Tarihi 01 Subat 2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 02 Subat 2011
 • Giriş Sınav Tarihi 04 Subat 2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 11 Subat 2011
 • Kadro Derecesi

İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Dili Edebiyatı, Filoloji Bölümlerinden mezun olmak.

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " uyarınca Okutman alınacaktır.

T.C. TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Özel Şartlar:

* T.C vatandaşı olmak
* İngilizce Öğretimi alanında en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak (belgelendirmek kaydıyla)
* Lisansı İngiliz Dili Öğretimi olmayan adaylar için eğitim bilimleri ya da İngiliz Dili Öğretimi alanında pedagojik formasyona sahip olmak (belgelendirmek kaydıyla)

* KPDS, ÜDS veya eşdeğer bir İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 90 puan almış olmak (09.01.2009 tarih S-2009-01 sayılı 11 numaralı Senato kararı)

* ALES'ten 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak. (Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olan ve doktorasını tamamlamış adaylarda ALES şartı aranmaz.)

* İngiliz Dili Öğretimi ya da Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak ve Üniversitelerin hazırlık sınıflarında İngilizce okutmanı olarak çalışmış/çalışıyor olmak tercih sebebidir.
* İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Dili Edebiyatı, Filoloji Bölümlerinden mezun olmak.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

· Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''TOBB ETÜ İşe Başvuru Formu (Akademik)'',

· Çalışma süresini gösteren hizmet belgesi,

· Lisans (varsa Lisansüstü) diploması fotokopisi,

· Resmi transkript,

· Yabancı Dil Belgesi,

· ALES belgesi fotokopisi (ALES Puanı 70),

· Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, muaf veya 2 yıl tecilli olduğunu belirten belge.

Başvuru Şekli:

Başvuru için ''TOBB ETÜ İşe Başvuru Formu (Akademik)”

http://ydb.etu.edu.tr/BASVURU_FORMU_AKADEMIK.doc adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.