• Üniversite Adı OKAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Bölüm Adı Ulaştırma Hizmetleri
 • Anabilim Dalı Deniz ve Liman İşletmeciliği
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.Oca.11
 • Son Başvuru Tarihi 31.Oca.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 02 Subat 2011
 • Giriş Sınav Tarihi 04 Subat 2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07 Subat 2011
 • Kadro Derecesi

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Güverte, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği, Lojistik Yönetimi, İşletme Programlarının birinden Lisans Mezunu olmak.

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar :

- ALES'ten en az 70 puan almış olmak,

Özel Şartlar :

- Lisans mezunu olmak ve en az alanında 2 (iki) yıl tecrübeli olmak.

Başvuru Şekli :

- Adayların, Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne şahsen veya posta/e-posta (myoik@okan.edu.tr) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuruya Eklenecek Evraklar:

- Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Okan Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. www.okan.edu.tr) Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlıktan), ALES Belgesi Fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Diploma Fotokopileri ile Transkript Suretleri ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
İnsan Kaynakları Bürosu
Okan Üniversitesi Kadıköy Kampüsü
Uzunçayır Cad. No:4/A PK. 34722
Hasanpaşa - Kadıköy / İSTANBUL


Tel : 0 (216) 325 48 18 Dahili : 207
Faks : 0 (216) 339 61 36